• A verseny az előadás módja, a ló kondíciója és felépítése alapján kerül elbírálásra.

 

 

 

A képek az Americana sajtóirodája által sajtóközleményhez nyilvánosságra hozott képek.

 

 

 

Western versenyszámok

aktuális hely: WESTERN SZAKIRODALOM ->  Western versenyszámok -> Western Pleasure

 

A jó pleasure lónak szabad mozgása van, felépítésének megfelelő lépéshosszal. Mozgása mérsékelten térölelő, kis erőkifejtéssel. Kiegyensúlyozott, szabad mozgással rendelkezik, miközben korrekt jármódot mutat be a megfelelő iramban. A mozgás minősége és a jármódok folyamatossága a fő szempontok közé tartozik. A fejét és a nyakát elengedett, természetes pozícióban kell tartania, a tarkója egy vonalba esik a marjával vagy csak kismértékben van felette. Orrvonala nem lehet a függőleges mögött, a megfélemlítés látszatát keltve, és nem nyújthatja túlságosan előre orrát, az ellenszegülés látszatát keltve. Orrvonala egy kissé a függőleges előtt kell hogy legyen, füljátéka pedig a figyelmét kell hogy elárulja. Megfelelően laza száron kell lovagolni a lovat, finom kontaktussal és kontrollal. Az átmeneteknél készségesnek kell lennie, és finoman kell reagálnia. Iramfokozásnál a folyamatosságnak nem szabad megszakadnia. A legjobb értékelést a szabad mozgású, kiegyensúlyozott és készséges ló érdemli, amely megjelenésében is egy jó kondícióban lévő, igen kényelmes lovaglású lónak hat.

A lovakat – koruktól függően – egykezes vagy kétkezes szárhasználattal egyaránt lehet lovagolni. Kétkezes szárhasználat esetén a szárak végeinek a ló nyakának ellentétes oldalán kell lennie. A lovas kezeinek a nyeregkápa közelében kell lenniük, és oldalirányban a nyeregszarvtól 10 cm-rel távolabb nem tarthatja. A lovas kezeinek mozdulatlannak kell lenniük vagy csak korlátozott mértékben mozoghatnak.

A verseny az előadás módja, a ló kondíciója és felépítése alapján kerül elbírálásra. A lovakat mindkét kézre kell lovagolni mindegyik jármódban, hogy képességeiket minden módon bizonyítani lehessen. A bíró belátása szerint kérheti a versenyzőktől a lépést, ügetést (jog) vagy vágtát jobb vagy bal kézre egyaránt. A bíró kérheti az összes vagy az első tizenkettő versenyzőtől az iramfokozást ügetésben, de nem kérheti több mint tizenkettő lovastól az iramfokozást vágtában. Iramfokozás esetén is tanügetni kell. A lovaknak könnyedén kell tudniuk hátralépni, és nyugodtan kell tudniuk állni. A másik lovas megelőzése megengedett és nem szabad büntetőponttal illetni mindaddig, amíg helyesen, jó iramban és ütemben mutatja be feladatát a versenyző.

A bíró kérheti a versenyzőket, hogy forduljanak meg (a fordulatot a faltól befelé kell elvégezni). Lépésben vagy ügetésben a bíró utasítására kell a fordulatot végrehajtani, vágtában a bíró ezt nem kérheti. A bíró a fent említett feladatok bármelyikét kérheti bármelyik versenyzőtől, másmilyen feladat végrehajtását nem kérheti. A bíró nem kérhet lóról való leszállást, kivéve, ha felszerelést szeretné megvizsgálni. A lovakat laza, lógó száron vagy enyhe kontaktussal kell lovagolni, a ló ellenállása nélkül.

 

 

 

 

Az alábbi hibákat a hiba mértékének megfelelően kell pontozni:
 

 •  Túlzott gyorsaság (bármely jármódban)
   

 • Nem helyes lábra történő vágta
   

 • A jármód megszakítása (beleértve azt is, ha nem lép a ló, amikor a bíró lépést kért)
   

 • Túlzott lassúság bármelyik jármódban, a lendület elvesztése (a jármód mesterséges képet mutat)
   

 • A versenyző nem vált az adott jármódba, amit a bíró kért (az egyik jármódból a másikba való átmenet esetén a túlzott késedelemért büntetőpont jár)
   

 • A ló vagy a nyereg megérintése a szabad – szárakat nem fogó – kézzel.
   

 • A ló túl magasan hordja a fejét
   

 • A ló túl alacsonyan hordja a fejét (a ló füle hegye alacsonyabban van mint a mar)
   

 • A ló tarkója túlzottan megtörik és ezáltal az orrvonala a függőleges mögé kerül
   

 • A ló túlzottan kinyújtja előrefelé az orrát
   

 • A ló tátogása
   

 • Megbotlás, botladozás
   

 • A sarkantyú használata a heveder előtt
   

 • A ló lomhának, lehangoltnak, letargikusnak, soványnak, megviseltnek vagy túlzottan fáradtan tűnik.
   

 • Gyors, szaggatott vagy elaprózott jármód.
   

 • A szárak annyira hosszúak, hogy a finom kontaktus megszűnik.

 

 

 

 

 

Hibák, amelyek kizárást vonnak maguk után, kivéve a novice amatőr és novice youth osztályokban, ahol csak hibának minősítendő, de nem von kizárást maga után és a hiba súlyának megfelelően kell pontozni:

 

 • A ló túl alacsonyan hordja a fejét (a füle hegye folyamatosan alacsonyabban van a marjától)
   

 • A ló tarkója túlzottan megtörik és ezáltal az orrvonala tartósan a függőleges mögé kerül

 

 

 

 

Az AQHA (American Quarter Horse Association; Amerikai Quarter Horse Tenyésztők Szövetsége) módosította versenyszabályzatát a western pleasure versenyeket illetően.

 

LENDÜLET
 

Az AQHA végrehajtó bizottsága és a bírói bizottság több lendületet kíván meg a western pleasure-ben.

A bírói szemlélet változik a western pleasure során.

Az AQHA által 2003 júliusában minden bírónak kiküldött levél szerint az AQHA végrehajtó bizottsága és a bírói bizottsága minden bírójától elvárja, hogy igazodjon az új bírálati szemlélethez.

2000. második felében egyébként egy hasonló levélben jelezte az AQHA a bírók felé a jármód megszakadására és az átmenetek bírálatára vonatkozó változtatásokat, azzal a szándékkal, hogy fejlesszék a western pleasure-t. Az általános kép azonban kevésbé javult a lendület hiánya miatt. A végrehajtó bizottság most a bírók szakmai hozzáértésére bízta azt a felelősséget, hogy a western pleasure-t előremozdítsák, javítsák.

A levéllel egyetemben mindegyik bíró kapott egy videokazettát is, amelyen a 2001-es AQHA világbajnokság lovai közül mutatnak be néhányat. A kazettán mindegyik ló látható a „könnyed iramfokozás” vezényszó előtt. Majd látható ugyanaz a ló, amint a bírók az iramfokozást kérik. A levélben a végrehajtó bizottság felhívja a figyelmet, hogy a western pleasure új vágta-standardja a lendületesebb vágta, és annak a vágtának, amit eddig láthattunk a versenyeken, nincs helye az AQHA által elfogadott versenyeken!

A bíróknak ezentúl legalább az egyik kézre kérniük kell az iramfokozást ügetésben minden nyílt (open), amatőr és ifi (youth) western pleasure osztályban. Az iramfokozást ügetésben újonc (novice), 11 éves és ennél fiatalabb (11-and-under) és 13 éves és ennél fiatalabb (13-and-under) osztályokban a bíró saját belátása szerint kérheti.

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Csermák István és
Csermákné Lócsy Krisztina