• A sorozat a Lovasélet c. újságban jelenik meg. Az egyes fejezeteket elolvashatod képekkel illusztrálva a 2001. novemberi számtól kezdve.
  • Jelenlegi felhasználása a kiadó engedélyével történt.

 

 

 

 

Problémák magelőzése és megoldása

Általános tudnivalók

  aktuális hely: WESTERN SZAKIRODALOM -> Problémák megelőzése és megoldása ->  Általános tudnivalók
 
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK | A problémamegoldás itt kezdődik
 

 

A sorozat a legáltalánosabb problémákkal foglalkozik. Célja, hogy ötletekkel és javaslatokkal segítsen a lovasoknak abban, hogy eltervezzék, milyen módon oldják meg a felmerülő problémákat. Alapul a lovak ösztöneit vesszük – ahogyan gondolkodnak, tanulnak és kommunikálnak. Ha ezeket megértjük, segítségükkel kreatív és ötletes megoldásokat találhatunk a nehézségek áthidalására, illetve ha ezen alapelveket szem előtt tartjuk, elkerülhetők a problémák.

Ez a sorozat számos javaslatot, ötletet, megközelítést sugall, de rendkívül fontos megjegyezni azt, hogy minden módszer lehet jó és minden módszer lehet rossz – azon múlik, hogy hogyan csináljuk. Még a legjobb módszer is bizonyulhat rossznak, ha nem megfelelően vagy nem a megfelelő időben alkalmazzuk. Ezért olyan fontos, hogy megértsük lovunkat. Minden ló egy személyiség, adott szituációban mindegyik másként viselkedhet.

Amit mi általában problémának nevezünk, azok igazából a tünetek. Nem minden dolog az, aminek látszik, valószínűleg az okok mélyebbre nyúlnak. A problémák megoldása az alapoknál kezdődik. Ha nem kizárólag a problémára összpontosítunk, hanem más, alapvető dologgal is foglalkozunk, akkor visszatérve a problémára esetleg azt vesszük észre, hogy az már nem is olyan nehezen megoldható, mivel a lovunk viselkedése velünk szemben megváltozott, elfogad és tisztel bennünket.

A lovak nem a bajt keresik, hanem próbálnak megfelelni nekünk. A legtöbb bonyodalom abból adódik, hogy a lovas meggondolatlanul, esetleg felindulásból cselekszik vagy nem tud helyesen kommunikálni lovával. Az embernek mindenkor úgy kell viselkednie, hogy elnyerje lova bizalmát és együttműködését. Ha a saját gondolkodásmódunkat is átformáljuk egy kicsit, a megoldás is könnyebbé válik: a problémákat tekintsük úgy, hogy azok lehetőséget adnak arra, hogy az ember fejlessze lovastudását és képességeit, így lehetőség nyílik a ló reakcióinak megfigyelésre. Ha ezt így kezeljük és nem nyűgnek tekintjük, akkor mind a ló, mind az ember előnyt kovácsol a problémából és a megoldás élvezetes lesz, sikerélményt adnak a lovasnak, önbizalmat a lónak. Ne a ló negatív tulajdonságaira fókuszáljunk, hanem inkább a pozitív tulajdonságait nézzük, hiszen erre építkezhetünk, és erre kell építkezni.

Nincs más tréning és nincs egyszerűbb recept annál, mint hogy ha kérünk a lótól valamit és ő engedelmeskedik, akkor azt a ráhatást, amivel a lótól kértünk valamit, megszüntetjük. Tehát: kérés – engedelmeskedés – engedés. Így a ló hamar megtanulja, hogy ha engedelmeskedik, akkor úgymond dicséretképpen meg is szüntetjük a rá irányuló hatást és készségesen fog dolgozni. Hiszen ha hatást – más kifejezéssel nyomást – gyakorolunk a lóra, ő pedig engedelmeskedik és a nyomás még mindig tovább tart, a ló számára nem tesszük egyértelművé, hogy a tőle elvárt gyakorlatot helyesen végezte el. Nem szabad, hogy egy feladat elvégzése harccá váljon ló és lovas között. Ha a ló nem akar egy feladatot elvégezni, inkább vissza kell térni egy olyan alapvető feladathoz, amit biztosan végre is tud hajtani, és ebből kell újra kiindulni. Ha egy gyakorlatot néhányszor jól megcsinál, adjunk neki új feladatot, így a munka érdekes, élvezetes marad, és eredményes lesz.

A probléma megoldása tehát mindig az alapoknál kezdődik, illetve ha az alapokat gondosan lerakjuk, a nehézségek elkerülhetők. Ezért a következő számban olyan gyakorlatok kerülnek „terítékre”, amelyek a tréning bármely szakaszában hasznosak, akár problémás lóval, akár csikóval kezdünk el foglalkozni vagy ha egészen egyszerűen a saját lovastudásunkat szeretnénk fejleszteni: ez a kézen való munka (földről történő gyakorlatok).

 

 

 

 

Ennek a résznek az a célja, hogy lerakja a problémamegoldás alapjait. A továbbiakban hivatkozni is fogunk rá, illetve a később bemutatásra kerülő módszerek feltételezik, hogy az említett földről történő gyakorlatokat sikeresen végre lehet hajtani a lóval.

A földről történő munka szépsége az egyszerűségében és nem utolsó sorban a pozitív hatásaiban rejlik. Sikeresen alkalmazható a tréning minden szakaszában, akár egy problémás lóval dolgozunk, akár egy csikót kezdünk el tanítani, vagy egyszerűen saját lovastudásunkat szeretnénk mélyíteni. Földről bármilyen idős lóval dolgozhatunk, a tréning bármely szakaszában fejleszthetjük így lovunkat.