fotó: Dunnit Like A Badger

Készítette: MG


 

 

 

 

QH dokumentumok

aktuális hely: QUARTER HORSE -> QH dokumentumok -> Registration Application

 

Nagyításhoz kattints a képre!

 

Nagyításhoz kattints a képre!

 

 

Registration Application (Regisztrálási kérelem)
Nagyításhoz kattints a képre!

 

 

A QH csikó megszületése után a csikó anyjának tulajdonosa köteles kitölteni és eljuttatni az AQHA számára a regisztrálási kérelmet (Registration Application). Az AQHA ez alapján elkészíti és elküldi a jogos tulajdonosnak (a csikó anyjának tulajdonosa) az egyetlen és eredeti származási lapot (Certificate of Registration).
 

A Registration Application letölthető, és kinyomtatva felhasználható.

 

 

 

Az alábbi képen a Registration Application első és hátsó oldala látható, amelyen minden részlet számozva van. Nagyításhoz kattints a képre! (Új ablakban jelenik meg)
A kép alatt szereplő kitöltési útmutatóban  minden számozott részhez megtalálható a magyar fordítás és szükség szerint  a hozzá tartozó magyarázat.

 

TIPP: A Registration Application nagyított képét mutató ablak és ezen ablak közötti átváltás az "Alt + Tab" billentyűkombinációval gyorsan és egyszerűen megoldható!

 

Nagyításhoz kattints a képre!

 

Nagyításhoz kattints a képre!

 

 

1

 

Kérjük, hogy minden olyan részt töltsön ki, amit kék nyíl jelöl, beleértve a kérvény túloldalát is!

 

Az alábbbi jelölőnégyzetek közül a megfelelőt be kell ikszelni, ha valamelyik érvényes:

2

-       

KÜLÖN KEZELÉSI KÖLTSÉGET mellékeltem. Ezt a $40-t a regisztráció alapdíján felül kell fizetni, és NEM foglalja magába az éjszakai kézbesítést. Ha ezt a szolgáltatást bejelöli, akkor a borítékra írja rá: „Rush Registration” (Gyorsított regisztrálási eljárás)
 

 

-       

ÉJSZAKAI KÉZBESÍTÉS – csak az USA területén érvényes

 

-       

Ez a csikó EMBRIÓ-ÁTÜLTETÉS eredményeképpen született. Ha ezt a négyzetet bejelölte, akkor be kell jelölni a származás ellenőrzését kérő négyzetet is (Perentage Verification). Az embrió-átültetés eredményeképpen született csikó regisztrálási kérelmének a születéstől számított 7 hónapon belül be kell érkeznie az AQHA hivatalába. Az embrió-átültetés dátumát ki kell tölteni hónap/nap/év formátumban.
 

 

-       

A termékenyítés HŰTÖTT, SZÁLLÍTOTT SPERMÁVAL történt. Ha ezt a négyzetet bejelölte, akkor be kell jelölni a származás ellenőrzését kérő négyzetet is (Perentage Verification).
 

 

-       

A termékenyítés MÉLYHŰTÖTT SPERMÁVAL történt. Ha ezt a négyzetet bejelölte, akkor be kell jelölni a származás ellenőrzését kérő négyzetet is (Perentage Verification).
 

 

-       

DNS TESZT iránti kérelem tenyésztés céljából. Ez a kérelem csak a DNS tesztre vonatkozik, a származásellenőrzésre NEM. Kérjük, mellékelje a $30-t a teszt költségére.
 

 

-       

SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉS iránti kérelem. Ha ezt bejelöli, kérjük, mellékeljen $30-t. A származásellenőrzéshez szükséges, hogy a csikó/ló anyja és apja rendelkezzen DNS teszttel.
 

 

-       

HYPP TESZT iránti kérelem. Ha ezt bejölte, kérjük mellékeljen $35-t. Erre vonatkozó szabályok: ld. AQHA 205(c)

 

-       

Ez a csikó az Egyenlítőtől délre született.

 

-       

Ezt a négyzetet jelölje be, ha NEM szeretné, hogy az AQHA nevezze el a csikót abban az esetben, ha az alább megadott nevek már használatban vannak vagy nem engedélyezettek.

 

A  CSIKÓRA  VONATKOZÓ  ADATOK

3

 

NEVE: Adjon meg minimum három nevet, amely nem haladja meg a 20 karaktert, beleértve a szóközöket is. Írásjeleket NE használjon! Egy név csak egyszer fordulhat elő, több ló nem viselheti. Vegye figyelembe azt is, hogy olyan nevek sem használhatók, amelyek úgy hangzanak, mint a már regisztrált lovak neve, még ha másképpen is írják.
 

4

 

SZÍNE: A felsorolt színek közül egyet be kell jelölni.

A színek jelentése: SORREL - közönséges sárga; CHESTNUT – májsárga; BLACK – fekete; BROWN – sötétpej (nyárifekete); BAY – világospej; BUCKSKIN – zsufafakó (nincsenek a háton csíkok); DUN – szíjalt sárga; RED DUN – vörösesderes; PALOMINO – izabellafakó; GRULLO – egérfakó; RED ROAN – vasderes; BLUE ROAN – acélderes; GRAY – szürke.

A színek megtekintéséhez kattints ide
 

5

 

NEME: A felsoroltak közül egyet be kell jelölni.

Jelentések: STALLION – mén; MARE – kanca; GELDING – herélt; SPAYED MARE – ivartalanított kanca
 

A  CSIKÓ  SZÜLETÉSÉRE  VONATKOZÓ  ADATOK

6

 

Születési HÓNAP

7

 

Születési NAP

8

 

Születési ÉV

9

 

Város és ország, ahol a csikó született

 

 

 

 

 

 

A  CSIKÓ  APJÁRA  VONATKOZÓ  ADATOK

10

 

Neve

11

 

AQHA regisztrációs száma

 

AZON  SZEMÉLY  ADATAI,  AKI  A  FEDEZTETÉS  IDEJÉN  A  MÉN  TULAJDONOSA

12

 

Neve

13

 

AQHA tagsági száma

 

A  CSIKÓ  ANYJÁRA VONATKOZÓ ADATOK

14

 

Neve

15

 

AQHA regisztrációs száma

 

AZON  SZEMÉLY  ADATAI,  AKI A  FEDEZTETÉS  IDEJÉN  A  KANCA  TULAJDONOSA

16

 

Neve

17

 

AQHA tagsági száma

 

AZON  SZEMÉLY  ADATAI,  AKI  A  CSIKÓ SZÜLETÉSÉNEK  IDEJÉN  A  KANCA  TULAJDONOSA

Mint az a személy, aki a csikó születésének idején a kanca bejegyzett tulajdonosa, ezennel tanúsítom, hogy az ebben a Regisztrálási kérelemben megadott minden információ tudomásom szerint igaz és helyes és hozzájárulok, hogy az AQHA éljen azon jogával, hogy helyesbítse és/vagy törölje a regisztráció iránti kérelmet a szabályaiban foglaltak alapján.

 

18

 

Neve nyomtatott nagybetűkkel

19

 

AQHA tagsági száma

20

 

Aláírása (NEM NYOMTATOTT BETŰKKEL!)

21

 

Címe: utca, házszám vagy postafiók

22

 

Címe: város, ország és irányítószám

23

 

Napközben elérhető telefonszáma (előhívó számokkal együtt)

24

 

E-mail címe

 

FEDEZTETÉSI  JEGY

Az ebben a részben történő bármilyen változtatás szükségessé teszi a származásellenőrzési bizonyítást.

25

 

A fedeztetés dátumai (az egész dátumot fel kell tüntetetni, beleértve a fedeztetés évét is hónap/nap/év formátumban) Ez igazolja, hogy a fent megadott kancát a fent megadott ménnel mikor termékenyítették.

26

 

Azon személy aláírása, aki a fedeztetés idején a mén tulajdonosa

27

 

Azon személy AQHA tagsági száma, aki a fedeztetés idején a mén tulajdonosa

28

 

Azon személy aláírása, aki a fedeztetés idején a kanca tulajdonosa

29

 

Azon személy AQHA tagsági száma, aki a fedeztetés idején a kanca tulajdonosa

30

 

NBNA Racing Challenge programban való részvételre vonatkozó rész (nem kötelező)

31

 

Incentive Fund programban való részvételre vonatkozó rész (nem kötelező)

 

 

 

REGISZTRÁLÁSI  DÍJAK

Az aktuális regisztrálási díjak változhatnak. A regisztrálási díj függ a csikó születési dátumától és a kérelem beérkezési idejétől. Ha egy csikó például február 15-én született, akkor a kérelemnek a csikó születési dátumától számított 7 hónapon belül – azaz legkésőbb szeptember 15-én – be kell érkeznie ahhoz, hogy a legalacsonyabb regisztrálási díjat kelljen fizetni.

32

 

A regisztrálási díj a csikó születési dátumát és a beérkezés dátumát alapul véve az alábbi intervallumok szerint változik:

-          Születéstől 7 hónapos korig

-          7 – 12 hónapos korig

-          12 – 24 hónapos korig

-          24 – 36 hónapos korig

-          36 – 48 hónapos korig

-          48 hónapos kor után

Betöltött 48 hónapos kor után a származásellenőrzést (Perentage Verification) is el kell végeztetni!
 

33

 

-          Választható – külön kezelési költség: 3-4 nap alatti szolgáltatás (az alap regisztrálási díjon felül kell fizetni, és nem tartalmazza az éjszakai kézbesítést)

-          Választható – éjszakai kézbesítés: csak USA területén

-          DNS teszt

-          Külön kezelési költség a DNS teszt készletére, az alapdíjon felül fizetendő. Nem azt jelenti, hogy a laboratórium gyorsabban végzi a vizsgálatot, hanem csak azt foglalja magában, hogy az AQHA hamarabb kiküldi a tulajdonos számára a DNS teszt készletét.

Csak amerikai dollárt fogadnak el. Készpénzt ne küldjenek!

 

BANKKÁRTYÁRA  VONATKOZÓ  ADATOK,  FIZETÉS

34

 

-          Örökös tagsági díj

-          12 hónapra szóló tagsági díj

-          36 hónapra szóló tagsági díj

 

Ha a fizetés Visa vagy Master Carddal történik, töltse ki az alábbi mezőket!

35

 

A bankkártya száma

36

 

A bankkártya lejárati ideje – abban a számformátumban, ahogyan a kártyán is megjelenik

37

 

A bankkártya tulajdonosának neve

38

 

Napközben elérhető telefonszám

39

 

A bankkártya tulajdonosának aláírása

 

 

 

 

 

 

A Registration Application PDF formátumban itt letölthető. A dokumentum kinyomtatva felhasználható.
A kitöltéshez segítséget nyújt a "
Kitöltési útmutató".
Mind a két dokumentum PDF fájlként az alábbi linkekre kattintva is  letölthető.

 

Mind a kettő dokumentum PDF fájlként az alábbi linkekre kattintva is  letölthető.
>>> Registration Application.pdf
>>> Kitöltési útmutató Registration Application.pdf


A letöltéshez  Adobe Reader program szükséges, amely ingyenesen az alábbi képre kattintva letölthető!

Segítség a letöltéshez és a telepítéshez  itt!

 

 

 

 

Csermák István és
Csermákné Lócsy Krisztina