aktuális hely: WESTERN SZAKIRODALOM -> Western versenyszámok -> Reining -> Reining szabályzat

 

  • A verseny menete: A reining versenyeket az elfogadott reining feladatok bármelyike alapján le lehet bonyolítani. Egy osztályban minden versenyzőnek ugyanazt a reining feladatot kell teljesítenie. Minden versenyző az adott pályát egyénileg, külön hajtja végre. A bírálat akkor kezdődik, amikor a ló és lovasa belép a pályára, és akkor fejeződik be, amikor a lovas az utolsó manővert is végrehajtotta.
    A Reining lovaglása nem csak a ló irányítását jelenti, hanem azt is, hogy a lovas képes-e a ló minden mozdulatát kontrollálni. Egy jól képzett (átengedő) ló a segítségeket készségesen, ellenállás nélkül vagy legfeljebb minimális ellenállással fogadja el, és teljes mértékben engedelmeskedik lovasának.
    A ló bármilyen önálló mozdulata, ami nem a lovas kérésére történik, a kontroll hiányának tekintendő. A pontosan leírt Reining programtól való minden eltérést ideiglenes, vagy teljes kontrollhiánynak kell tekinteni, és ez az eltérés súlyosságától függően pontlevonással jár. Pluszpont jár a különböző manőverek könnyed, finom, stílusos, kontrolláltan gyors és tiszta végrehajtásáért.
    A pontérték nulla és végtelen között lehet (0 - ). A hetvenes (70) pontérték átlagos teljesítményt jelöl.
     

 

 

 

 

1.1.1.1 A lovak durva bántalmazása a lovaspályán.
1.1.1.2 Illegális felszerelés alkalmazása, mint pl. drót a zablán, bosalon vagy az álladzóláncon.
1.1.1.3 Az előírásoknak nem megfelelő zabla, bosal vagy nem előírásszerű álladzólánc használata.
1.1.1.4 Kikötőszárak, segédszárak és orrszíj használata.
1.1.1.5 Ostor vagy pálca használata.
1.1.1.6 Bármely módszer alkalmazása, amely a ló farkának mozgását akadályozza vagy lehetetlenné teszi.
1.1.1.7 Ha ellenőrzésre nem vezeti a versenyző a bíró elé a lovat.
1.1.1.8 A versenyző tiszteletlensége, nem megengedhető magatartása.

 

1.1.2.1 Több mint egy ujj (mutatóujj) használata a szárak között.
1.1.2.2 Kétkezes szárhasználat (kivétel csikózabla vagy Hackamore esetén akkor, ha ezek használata megengedett), illetve a szárakat tartó kéz cseréje.
1.1.2.3 Romal használata az előírtaktól eltérően.
1.1.2.4 Ha a gyakorlat végrehajtása eltér az előírtaktól az alábbi módon:
1.1.2.5 A manőverek nem megadott sorrendben történő végrehajtása.
1.1.2.6 Az adott programkiírásban adott helyen nem szereplő manőverek közbeiktatása, mint pl. több mint két lépés hátralépés, több mint 90 fokos fordulat.
1.1.2.7 Ha a felszerelés hibájából (hiányából) adódóan a feladatot nem lehet befejezni, beleértve azt, hogy ha a lovas mozgás közben elveszti a szárat úgy, hogy az a földet érinti.
1.1.2.8 Ha a ló kitör vagy ellenszegül. ami a gyakorlat elvégzésének késleltetését okozza.
1.1.2.9 Ha a ló elrohan vagy irányíthatatlanná válik és nem egyértelmű, hogy a program végrehajtásáról van szó, illetve a manőver elvégzésének meghiúsulásához vezet.
1.1.2.10 Ha a ló vágta helyett több mint fél körön át, vagy az aréna több mint fél hosszán keresztül üget.
1.1.2.11 Spin esetén, ź fordulattal több fordulat végrehajtása.
1.1.2.12 Ló felbukása vagy lovas leesése.
 

1.1.3.1 Sarkantyú használata a heveder előtt.
1.1.3.2 A szabad kézzel a ló befolyásolása (ijesztése, vagy dicsérete).
1.1.3.3 Mozgás közben (szabad) kézzel a nyereg, vagy a ló megérintése.
1.1.3.4 A ló nyilvánvaló engedetlensége, mint pl. kirúgás, harapás vagy bakolás, ágaskodás, csapás a mellső lábakkal.
 

1.1.4.1 Jármód megszakadása.
1.1.4.2 Ha a ló elutasító magatartást tanúsít spin vagy rollback közben.
1.1.4.3 Az olyan program esetén, amelyik az aréna közepén kezdődik, nem helyből, vagy lépésből történő vágtába ugratás.
1.1.4.4 Az olyan pálya esetén, ahol a lónak Run Down-nal (gyorsuló vágtával) kell kezdenie, a ló nem vágtázik már az első bóját megelőzően.
1.1.4.5 Ha a ló a kiírásban megadott bóján nem haladt túl tejes mértékben, amikor a stopot kezdi végrehajtani.
 

1.1.5.1 Ha a kör vagy a "nyolcas" lovaglása során a ló nem helyes lábra vágtázik, vagy nem a helyes lábra kezdi el a vágtát, az alábbiak szerint kell eljárni:
1.1.5.2 Minden esetben, amikor a ló nem helyes lábra vágtázik (ellenvágta, vagy keresztvágta), a bírónak le kell vonni egy pontot. A nem helyes lábon történő vágtáért járó büntetőpontok halmozódnak: a bírónak minden negyed körért, amikor a ló nem helyes lábra vágtázik, egy pontot kell levonnia.
1.1.5.3 A későn történő ugrásváltás esetén minden vágtaugrásért, amíg a ló nem ugrik át, ˝ pontot kell levonni.
1.1.5.4 ˝ pontot kell levonni, ha a kört a ló ügetésben kezdi el, vagy ha a Rollback után a ló maximum két lépést üget. Ha többet üget, mint két lépés, de kevesebb, mint fél kört, vagy kevesebb, mint fél hosszon az lovaspályán, akkor 2 pontot kell levonni.
1.1.5.5 ˝ pontot kell levonni, ha Spin során 1/8-dal többet vagy kevesebbet fordul a ló, és 1 pontot kell levonni, ha a túlfordulás vagy kevesebbet fordulás 1/8 - 1/4 közé esik.
1.1.5.6 ˝ pont levonás jár, ha a lovas nem tartja be a minimum 6 méteres távolságot a faltól a sliding stop és/vagy a Rollback kivitelezése előtt történő egyenes vonal lovaglása során, valamint a sliding stop és/vagy a rollback végrehajtása során.
 

1.1.6.1 Ha a ló a félkörív hosszának maximum a fele során nem a helyes lábra vágtázik: 1 büntetőpont
1.1.6.2 Ha a félkörív hosszának több mint a fele során nem a helyes lábra vágtázik a ló: 2 büntetőpont.
 

1.1.7.1 A ló erőteljes tátogása a zabla használata során
1.1.7.2 Ha a ló stop közben erőteljesen rág, kitátja a száját, vagy felkapja a fejét
1.1.7.3 Puha, egyenes, a hátsó lábakon történő Stop hiánya, srég, nem folytonos Stop
1.1.7.4 Ugrásváltás megtagadása
1.1.7.5 Ha a ló megelőzi a lovas segítségadását
1.1.7.6 Botlás
1.1.7.7 Nem egyenes vonalon történő hátralépés
1.1.7.8 Ha a ló belerúg a bójába
 

1.1.8.1 Kengyel elvesztése
1.1.8.2 A gyakorlatokban nem számít hibának, ha a köröket és a nyolcasokat nem a bóják által határolt területen belül lovagolja a versenyző, ha ez az aréna nagyságából vagy a bóják helyzetéből adódik. Azt viszont hibaként kell értékelni, ha a Stopot és a Rollback-et nem a jelzésekhez (bójákhoz) mérten és nem a feladatkiírásnak megfelelő helyen hajtják végre a versenyzők.
 

1.2.1.1 Egykezes szárhasználat során a program végrehajtása közben a lovas a nem szárakat tartó - szabad - kezével megigazíthatja a szárak lelógó végeit, ha az akadályozza a lovast a feladat végrehajtásában és ez a lovat nem befolyásolja a feladat végrehajtásában, de csak a programban előírt "nyugodt várakozás" közben vagy lóról való leszállás közben. A lovas a szabad kezével a romalt a szabályok szerinti hagyományos módon foghatja.
1.2.1.2 Hackamore és csikózabla használata esetén kétkezes szárhasználat, feszítőzabla alkalmazása esetén egykezes szárhasználat a kötelező.
1.2.1.3 A 6 éves és ennél idősebb lovakat feszítőzablával kell lovagolni, az 5 éves és ennél fiatalabb lovakat a lovas választása szerint lehet feszítőzablával, egy kézzel, vagy hackamore-ral/csikózablával két kézzel lovagolni.
 

 

 

 

A Reining szabályzat PDF formátumban itt letölthető.


A letöltéshez  Adobe Reader szükséges, amely ingyenesen az alábbi képre kattintva letölthető!

Segítség a letöltéshez és a telepítéshez  itt!