Dunnit Like A Badger

fotó: MG


 

 

 

 

QH dokumentumok

aktuális hely: QUARTER HORSE -> QH dokumentumok -> Stallion Breeding Report

 

 

Stallion Breeding Report (Fedeztetést bejelentő lap)
Nagyításhoz kattints a képre!

 

 

QH kanca QH ménnel történő fedeztetését az AQHA-nek jelenteni kell. (Appendix QH esetén az egyik szülő lehet az amerikai Jockey Clubnál regisztrált, AQHA-hez is bejelentett angol telivér.)
 

Ennek menete: a fedeztetést bejelentő lapot (Stallion Breeding Report) a méntulajdononos kitöltve és aláírva eljuttatja az AQHA-nek. Az AQHA ennek beérkezése után az adatok alapján kiállítja a születendő QH csikó Regisztrációs kérelmi lapját (Registration Application), melyet elküld a méntulajdonosnak. A méntulajdonosnak alá kell írnia, és el kell juttatnia a kancatulajdonosnak.
 

A Stallion Breeding Report letölthető, és kinyomtatva felhasználható.

 

 

 

Az alábbi képen a Stallion Breeding Report látható, amelyen minden részlet számozva van. Nagyításhoz kattints a képre! (Új ablakban jelenik meg)
A kép alatt szereplő kitöltési útmutatóban  minden számozott részhez megtalálható a magyar fordítás és szükség szerint  a hozzá tartozó magyarázat.

 

TIPP: A Stallion Breeding Report nagyított képét mutató ablak és ezen ablak közötti átváltás az "Alt + Tab" billentyűkombinációval gyorsan és egyszerűen megoldható!

 

 

Kitöltési útmutató

 

Stallion Breeding Report – FEDEZTETÉST  BEJENTŐ  LAP

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

1.        A bejelentőlapot nyomtatott nagybetűkkel vagy géppel kell kitölteni. A bejelentési adatok feldolgozása késedelmes lehet, ha információk hiányoznak.

2.        Minden évben külön bejelentőlapot kell használni minden egyes mén esetén.

3.        A fizetés történhet csekkel, pénzesutalvánnyal, Visa vagy MasterCard bankkártyával. Bankkártyával történő fizetés esetén a bankkártyára vonatkozó adatokat ki kell tölteni.

4.        A bejelentőlapon felsorolt kancáknak a nevét és a regisztrációs számát célszerű a kanca eredeti származási lapja (Certificate of Registration) alapján kitölteni. Ezeket az adatokat gondosan és helyesen töltse ki! Célszerű megbizonyosodni arról is, hogy a kanca eredeti származási lapján az utolsó tulajdonosként feltüntetett személy kötötte-e meg az adott fedeztetési szerződést.

5.        Ezen bejelentés feldolgozásához a mén tulajdonosának sajátkezű aláírására és AQHA tagsági számára mindenképpen szükség van.

6.        A kitöltött és beküldött bejelentőlapról ajánlott egy fénymásolatot eltenni!

7.        A kitöltött bejelentőlapot a következő címre küldje el: AQHA, P.O. Box 200, Amarillo, Texas 79168, legkésőbb november 30-i keltbélyegzővel, hogy elkerülje a késedelmi díjak fizetését.

8.        Minden fedezőmén tulajdonosának (azon Quarter Horse és angol telivér mének tulajdonosai is, amelyek Quarter Horse kancákat fedeztek) minden évben legkésőbb november 30-ig írásban be kell adni a fedeztetések bejelentését, amelyen fel kell tüntetni minden olyan kanca nevét és regisztrációs számát, amelyeket az adott mén az előző év november 30-a után fedezett.

9.        Ha az adott évben a méntulajdonos tagja az AQHA-nek, akkor az adott évre a fedeztetés bejelentése $10 ménenként, amelyen felül még minden bejelentett kanca után $3-t kell fizetni. Ha a méntulajdonos az adott évben nem tagja az AQHA-nek, akkor lehetősége van arra, hogy a bejelentéssel egyetemben a tagsági díjat is kifizesse, így lehetősége van rá, hogy a tagokra vonatkozó kedvezményes díjakat fizesse. Ha mégsem szeretne AQHA tagjává válni, akkor a fedeztetés bejelentése $40 ménenként, ezen felül $6 minden bejelentett kanca után.

10.     További $10-t kell fizetni minden bejelentett kanca után, ha a Fedeztetést bejelentő lap az adott fedeztetési évben november 30-a utáni keltbélyegzővel érkezik be.

11.     A jelentésnek tartalmaznia kell minden fedeztetési időpontot.

a.        Adja meg a fedeztetés pontos időpontjait – ha egy kanca többször lett fedeztetve, adja meg a különböző időpontokat is.

b.        Ha legelőn tartás időtartama alatt fedeztette a kancát, akkor azokat a dátumokat kell megadni, amikor a kancát a legelőre engedték és amikor a legelőről kivették a kancát.

12.     Ennek a Fedeztetést bejelentő lapnak tartalmaznia kell az adott ménnel fedeztetett összes kancát, amely a fedezőmén tulajdonosának birtokában van és azokat a kancákat is, amelyek más tulajdonában vannak.

13.     A fedeztetések bejelentését ajánlatos az AQHA által ingyenesen rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon megtenni, bár elfogadható más formátumban is, amennyiben minden információt és aláírást tartalmaz.

 

 

A  FEDEZŐMÉNRE  VONATKOZÓ  ADATOK

1

 

A mén pontos neve
 

2

 

A mén AQHA regisztrációs száma – abban az esetben kell kitölteni, ha a mén a főtörzskönyvben van nyilvántartva
 

3

 

A mén előtörzskönyvi száma – abban az esetben kell kitölteni, ha a mén az előtörzskönyvben van nyilvántartva
 

4

 

Ha a mén angol telivér, akkor a regisztrációs számát ide kell beírni.

 

 

 

A  MÉN  TARTÓZKODÁSI  HELYÉRE  VONATKOZÓ  ADATOK  A FEDEZTETÉSI  IDÉNY  IDEJE  ALATT

Meg kell jelölni a mén azon tartózkodási helyét/helyeit, ahol a fedeztetés ideje alatt tartózkodott, illetve a pontos időintervallumot.

5

 

A farm, ranch vagy istálló megnevezése
 

6

 

Város
 

7

 

Állam
 

8

 

A mén adott helyen való tartózkodásának kezdete (pontos dátum hónap/nap/év formátumban)
 

9

 

A mén adott helyen való tartózkodásának vége (pontos dátum hónap/nap/év formátumban)

 

 

 

EZEN  BEJELNTŐ  LAPON  SZEREPLŐ  MÉN  ÁLTAL  FEDEZTETETT  KANCÁKRA  VONATKOZÓ  ADATOK

10

 

A fedeztetett kanca pontos neve
 

11

 

Ebben az oszlopban kell feltüntetni a kanca AQHA regisztrációs számát, amennyiben a kanca főtörzskönyvben van nyilvántartva. Ha a kanca az előtörzskönyvben szerepel, akkor az előtörzskönyvi számát kell beírni. Abban az esetben, ha a kanca angol telivér, akkor azt a regisztrációs számát kell feltüntetni.
 

12

 

Azon tulajdonos neve, aki a kanca termékenyítésének idején a kanca hivatalosan bejegyzett tulajdonosa.
 

13

 

A kanca termékenyítésének dátumai ( hónap/nap/év formátumban ) Ha a kancát legelőn tartva fedeztették, akkor a legelőn való tartózkodás kezdeti és végső dátumát kell megadni.
 

14

 

Pipálja ki ezt a rubrikát, ha a termékenyítés szállított spermával történt!
 

15

 

A fedeztetés éve

 

A  MÉN  HIVATALOSAN  BEJEGYZETT  TULAJDONOSÁRA  VONATKOZÓ  ADATOK

16

 

A mén hivatalosan bejegyzett tulajdonosának aláírása

17

 

A mén hivatalosan bejegyzett tulajdonosának tagsági száma

18

 

Dátum ( hónap/nap/év formátumban )

19

 

A mén hivatalosan bejegyzett tulajdonosának neve

20

 

Címe – utca, házszám

21

 

Címe – város

22

 

Címe – állam

23

 

Címe – irányítószám

24

 

Nappal elérhető telefonszáma

 

 

25

 DÍJSZABÁSI  TÁBLÁZAT (ld. Általános tudnivalók 9. pontja)

 

 

 

 

AQHA tagok részére……………………………………………………………..

$10

 

Ha november 30-án vagy előbb lett postázva az adott évben:

 

 

PLUSZ $3 X ____ kanca =

$___

 

Ha december 1. után vagy nem az adott naptári évben lett postázva

 

 

PLUSZ $13 X ____ kanca =

$___

 

 

 

 

Nem AQHA tagok részére………………………………………………………..

$40

 

Ha november 30-án vagy előbb lett postázva az adott évben:

 

 

PLUSZ $6 X ____ kanca =

$___

 

Ha december 1. után vagy nem az adott naptári évben lett postázva

 

 

PLUSZ $16 X ____ kanca =

$___

 

FIZETÉS  MÓDJA:

 

 

Visa___  MasterCard___  Csekk___  Pénzesutalvány___

Össz.:

$___

 

Kártya száma:__________________ Lejár:___________

 

 

Kártyán lévő név:_______________ Aláírás:__________

 

 

 

 

 

 

 

A Stallion Breeding Report PDF formátumban itt letölthető. A dokumentum kinyomtatva felhasználható.
A kitöltéshez segítséget nyújt a "
Kitöltési útmutató".
Mind a kettő dokumentum PDF fájlként az alábbi linkekre kattintva is  letölthető.

 

Mind a kettő dokumentum PDF fájlként az alábbi linkekre kattintva is  letölthető.
>>> Stallion Breeding Report.pdf
>>> Kitöltési útmutató Stallion Breeding Report.pdf


A letöltéshez  Adobe Reader program szükséges, amely ingyenesen az alábbi képre kattintva letölthető!

Segítség a letöltéshez és a telepítéshez  itt!

 

 

 

 

Csermák István és
Csermákné Lócsy Krisztina